Pregled Profila

Svaki igrač ima svoj profil koji je dostupan svim ostalim igračima. Profil igrača može biti otvoren klikom na njegov planet na zaslonu galaksije ili klikom na njegovo ime na zaslonu poretka. Profil sadrži sljedeće informacije:

  • igračevo ime
  • igračevu rasu
  • igračevu titulu
  • igračev savez ako je u nekom od saveza
  • igračeve poene od resursa
  • igračeve poene iz bitaka
  • igračeve ukupne poene
  • igračev admiral
  • igračev opis (ako postoji)

Pregled vlastitog profila je dostupan otvaranjem osobnog izbornika i klikom na 'overview'

Vrati se na vrhu