Paketi aukcije

U svakoj rundi aukcije postoje paketi za 17 vrste jedinica (12 za brodove i 5 za obranu) koje igrač može kupiti ili se za njih može nadmetati. Za svaku jedinicu ima po 3 vrste paketa (mali, srednji i veliki).

Svi paketi imaju sljedeće karakteristike:

  • Vrsta - vrsta jedinice koje taj paket sadrži (obrana i brodovi);
  • Količina - količina jedinica u paketu;
  • Najveća ponuda – igrač koji je ponudio najveću količinu resursa;
  • Nadmetanje – pokaziva minimalnu količinu resursa koje igrač mora dati za određeni paket;
  • Kupovina - količina kredita koje igrač mora dati za odabrani paket;

Imajte u vidu da morate imati određenu količinu ukupnih bodova da bi se mogli nadmetati ili da bi mogli kupiti određenog paketa. Ako nemate dovoljan broj ukupnih bodova nećete se moći nadmetati ili kupiti paket.

Imajte u vidu da kada igrač kupuje paket on ima mogućnost odmah kupiti drugi paket u istoj rundi aukcije ili nadmetati se za ovaj ili neki drugi paket u istoj rundi aukcije.

Postoji limit od 30 000 populacije koje jednan igrač može kupiti po danu. Taj limit postoji samo kod kupovine ne i kod nadmetanja. Premium i platinium korisnici mogu kupiti do 5 000 više populacije.Postoji limit od 30 000 populacije koje jedan igrač može kupiti po danu. Taj limit postoji samo kod kupovine ne i kod nadmetanja. Premium i Platinium korisnici mogu kupiti do 5 000 više populacije.

Vrati se na vrhu