Platinum Premium račun

Platinium Premium račun je opcija koja može biti aktivirana sa Zvjezdicama. Platinium Premium račun vam daje nekoliko opcija koje su nedostupne za ostale korisnike (koji nemaju premium račun). Možete aktivirati račun na 7 dana i njegova cijena je 20 Zvjezdica. Možete aktivirati prije isteka tekućeg. Ovdje možete naći listu dostupnih mogućosti :

  • Možete izgraditi do 6 građevina u svako vrijeme ( do 5 građevina s Premium računom)

  • Možete izgraditi do 6 znanosti u svako vrijeme ( do 5 građevina s Premium računom)

  • Možete izgraditi do 6 brodova u svako vrijeme ( do 5 građevina s Premium računom)

  • Možete izgraditi odmah 4 građevine do 24sata / 3 građevine u Premium računu

  • Možete izvršiti i do 4 svemirske avanture po u roku od 24 sata

  • Možete kupiti resurse jednom u 12 sati

Imajte uvidu da su sve navedene opcije napravljene na način da ne utječu na razvoj igre, ali mogu pomoći igraćima koji ih koriste u očuvanju vremena .

Vrati se na vrhu