Uništenje planete

Planeti se mogu uništiti ako su napadnuti od brodova koji imaju vještinu uništenja planeta, što ovisi o tipu i količini ovih brodova (kao i napadačkih tako i obrambenih od obje strane)

Vrati se na vrhu