Vojni savez

Vojni Svez je bilateralna politika koja može biti objavljena kada nema aktivne politike između dva saveza uključena. Vojna politika omogućuje zajedničku suradnju na Vojnom polju. Ako 2 saveza imaju uređenu vojnu politiku ne mogu se napadati međusobno.

  • Vojno savezništvo se prihvaća kada se prihvati politika ;
  • Politika može biti otkazana s obje strane ;
  • Politika moze biti povučena nakon 168 sati nakon njezinog potpisivanja;
  • Politika može zamjeniti drugu politiku;
  • Kada ova politika ima aktivne članove ne mogu se članovi napadati.
  • Nema limita Vojne politike saveza

Vrati se na vrhu