Savezni logo

Svaki vođa saveza može kupiti logo za Savez. Ovu opciju samo vođa saveza može iskoristit. Logo se sastoji od nekoliko komponenti koje imaju nekoliko opcija . Vođa saveza odlučuje o tome koliko će od tih opcija koristiti. Logo saveza je prikazan u informacijama o Savezu.

Logo može biti editiran bilo kada bez naknade. (samo vođa saveza).

Ova opcija se plaća sa Zvijezdicama. Cijena je 10 zvjezdica za period od 7 dana.

Igrač može uključiti automatsku obnovu koja automatski obnavlja pretplatu (dok postoje zvjezdice na raspolaganju).

Vrati se na vrhu