Pregled timskih letova

Timski letovi su letovi koji počinju s Timske Planete i završavaju na timskoj planeti. Ovdje je lista dostupnih timskih letova :

  • Timska Špijunaža - špijuniranje timskih planeta
  • Timski Napad - napad na timsku planetu da se unište brodovi i ukradu resursi
  • Recikliranje ' recikliranje neprijatelja i njihove timske planete.
  • Napad Sunca - slanje flote da napadne Sunce
  • Timsko Piratstvo - tiho piratstvo
  • Timski Svemirski Let - pošaljite let na siguran let

Vrati se na vrhu