Kapsule

Informacija

Kapsule su paketi s uslugama koji se mogu koristiti besplatno nakon što je kapsula kupljena. Kapsule su raspodjeljenje u kategorijama: Premium, Zapovjednički, Pustolovine, Planetarni booster.

 • Svaka kapsula u kategoriju premium sadrži Premium dane i specijalnosti.
 • Svaka kapsula u kategoriju zapovjednički sadrži potrošne predmete.
 • Svaka kapsula u kategoriju pustolovine sadrži svemirsko putovanje.
 • Svaka kapsula u kategoriju planetarni booster sadrži kupovinu resursa.
 • Svaka kapsula košta određenu količinu kredita.

Premium • Paket Dobavljač: 10 Premium dana + 3 specijalnosti
 • Paket Graditelj: 30 Premium dana + 5 specijalnosti
 • Paket Inženjer: 60 Premium dana + 7 specijalnosti
 • Paket Ratnik: 90 Premium dana + 9 specijalnosti
 • Paket Imperator: 180 Premium dana + 9 specijalnosti

Zapovjednički • Paket Navigator: 4 potrošnih
 • Paket Istraživač+: 10 potrošnih
 • Paket Napadač: 16 potrošnih
 • Paket Osvajač: 20 potrošnih
 • Paket Kolonizator: 28 potrošnih

Pustolovine{#3} • Paket Desperado: 60 svemirskih avantura "Istraživanje susjedstva"
 • Paket Enterprise: 30 svemirskih avantura "Znanstvena ekspedicija"
 • Paket Risky: 50 svemirskih avantura "Znanstvena ekspedicija"
 • Herojski paket: 12 svemirskih avantura "Potraga za izgubljenom civilizacijom"
 • Ekstremni paket: 20 svemirskih avantura "Potraga za izgubljenom civilizacijom"

Planetarni booster • Paket Rudar: 3 kupovine resursa
 • Economski paket: 5 kupovine resursa
 • Paket Agresor: 7 kupovine resursa
 • Kulturni paket: 9 kupovine resursa
 • Legendarni paket: 12 kupovine resursa

Vrati se na vrhu