Rat

Rat je unilateralna politika koja može biti objavljena kada nema aktivne politike između dvoje saveza . Ukljućuje se 12 sati nakon postizanja politike i može biti otkazana od strane Saveza koja ga je objavila , prije nego što počne ili 168 sati nakon što dođe u optjecaj politika . Kada se objavi savezi mogu poduzeti vojne mjere prema drugom savezu.

  • Ova polica postaje važeća 12 sati nakon što je objavljena;
  • Ova polica se može opozvati najmanje 168 sati nakon što je započela ili prije samog početka politike znači 12 h prije .
  • Ova politika ne može zamjeniti drugi aktivnu politiku;
  • Svaki savez može 3 puta objaviti rat
  • Kada postoji aktivan rat između 2 saveza , letovi između planeta vlastitih članova i drugog saveza može biti motiviran s 70%

Vrati se na vrhu