Válka

Válka je jednostrannou politiku, která může být prohlášena, pokud neexistuje jiný aktivní politik mezi oběma dotčenými aliance.

To nabude účinnosti 12 hodin poté, co byla nahlášena a může být zrušena aliance, prohlásil, že, ať už před tím, než vstoupí v platnost, nebo alespoň 168 hodin po nabytí účinnosti.

Tím, že deklaruje politické války, aliance demonstruje své záměry, aby organizované vojenské akce proti jiné alianci.

  • Tato politika nabývá účinnosti 12 hodin poté, co byl prohlášena;
  • Tato politika může být odvolána Aliancí, která prohlásila, že;
  • Tato politika může být zrušena nejméně 168 hodin poté, co vstoupí v platnost;
  • Tato politika nemůže nahradit jinou v současné době aktivní politiky;
  • Každý Aliance může mít až tři současně Války, že se v prohlášení. Každá Aliance může mít neomezený počet současných válek, které byly prohlášeny za ně;
  • Když tam je aktivní válka mezi dvěma aliancemi, mohou mezi lety planet ve vlastnictví členů aliance proti být motivováni až o 70% (až 50% bez politiky válka).

Zpět na začátek