Týmové Pirátství

Pirátstvíjeproces naodesílánípiratskýchlodí((Scouts/Rogue fighters/Nox darths), abynepřítelské týmové planetěmohly ukrástzdroje,je tovýbornýzpůsob, jakzískatprostředkypro vaši týmovou planetu.Můžeteukrástaž1 / 4 přítomnýchzdrojů natýmové planetě. Pirátstskáflotila se uskuteční pouze mezi těmito loďmi jak na vaší tak i na týmové planetě Scouts/Rogue fighters/Nox darths. Záleží na vylepšení lodi aštítovébonusyplatí.Bodyse počítajíjakoobvykle.Šrotse objevíjako obvykle. Příchozípirátskýletje vyznačenýoranžové natlačítku "flotily"v horní části obrazovky. Omezení: PouzeScouts/Rogue Fighters/Nox Darthsmůžouvéstpirátské lety.

Zpět na začátek