Týmový vesmírný výlet

Týmový vesmírnývýletjezcelasamo-vysvětlující.Je to cesta, jejichž jedinýmúčelemjedostat flotiluaněkterézdrojena bezpečnémísto,pryč odtýmové planety.Tentotypletunepotřebuje souřadnicejakocíl,místo tohomůžete přiřaditdoby letu(vjednom příkazu).Maximálnídoba letu, kterélze přiřaditje 11hodin a 59 minut.Když flotilaletípo stanovenou dobuobrátí se anávrat potrvá stejné množství času.Loděnavesmírnémvýletumůžoubýt naloženy prostředky,které budouv bezpečíve volném prostoru.U týmového vesmírnéhovýletu spotřeba plynunení závislánavzdálenostinebodoby letu.Všechnytýmovévýletyvesmíremstojí 100plynu.

Zpět na začátek