Fronty na Týmové planetě

Fronty na Týmové planetě umožňují hráčům zjednotlivých aliancí začít další stavby,výzkumy a vylepšení.K dispozici jsou tyto typy 4 typy front:

  • Stavební fronta–obsahuje až 3 položky (5 pro Premium a 6 pro Platinum uživatele).Fronta je jedna a ta samá pro všechny zóny.Budovy v1 zóně jsou vyvíjeny jedna po druhé, zatímco vjiných zónách jsou vyvíjeny zároveň.To znamená, že jestli začneš stavět Důl kovu a Sklad kovu, jejich konstrukce budou probíhat současně.
  • Vědecká fronta-obsahuje až 3 sloty(5 pro Premium a 6 pro Platinum uživatele)Všechny vědy jsou zkoumány jedna po druhé bez ohledu na typ věd které jsou předmětem výzkumu.
  • Fronty Vylepšení-obsahuje 3 sloty(5 pro Premium a 6 pro Platinum uživatele)Vylepšení probíhá jedno po druhém.Jsou zde 3 samostatné fronty vylepšení-1 pro každou rasu.Vylepšování lodí jedné a té samé rasy probíhá jedno po druhém zatímco vylepšení lodí různých ras probíhá současně.
  • Fronta výcviku lodí-je neomezená.Jsou zde 3 samostatné fronty lodí-1 pro každou rasu.Stavby lodí jedné a té samé rasy probíhají jedna po druhé, zatímco stavby lodí různých ras probíhají současně.

Poznámka:Maximální velikost fronty na Týmové planetě závisí na účtu hráče začínajícího proces.Jestliže hráč A, který má běžný účet,začne budovat stavby na týmové planetě, budou schopni budovat až 3 stavby ve frontě, ale když hráč B, který má Platinum účet, začne budovat na stejné planetě, budou schopni zaplnit až 6 položek ve frontě budov.

Zpět na začátek