Nemexia 2.5

Nemexia 2.5 - Poznámky ke změnám

I. Špionáž:

 1. Změny u možností špionáže:
 • Tabulka dole ukazuje koeficienty v rámci příjmu tří typů zpráv (Důkladný, Průměrný nebo Základní průzkum).
 • L1 - jedná se o výši levelu výzkumu špionáže útočníka
 • L2 - jedná se o výši výzkumu špionáže obránce

L1 - L2 =

Důkladný

Průměrný

Základní

4 nebo více

90%

10%

0%

3

75%

15%

10%

2

65%

20%

15%

1

40%

30%

30%

0

30%

30%

40%

-1

20%

25%

55%

-2

0%

20%

80%

-3

0%

10%

90%

-4 nebo méně

0%

0%

100%

 1. Přidáno přepočítávání špionážního limitu:
 • Platí danný limit pro každé vyslání špiona ať již na hráčskou nebo týmovou planetu. Toto znamená, že nebudou rozdílné zprávy od více poslaných špionů na jednu planetu.

Limit špionáže na úrovni 1 bude v délce 30 vteřin a každá další úroveň špionáže jej bude snižovat o další jednu vteřinu. To tedy znamená, že limit špionáže na úrovni 20 bude mít limit 11 vteřin.

 1. Rozdíly v časech špionáží:
 • Tabulka níže ukazuje potřebné množství času, který musí přejít mezi každou špionážní kontrolou:

Úroveň špionáže

Bez ochrany (minuty)

S ochranou (minuty)

2-4

90

45

5-7

80

40

8-10

70

35

11-13

60

30

14-17

50

25

18-20

40

20

21-23

30

15

24-27

20

10

28-30

10

5

 1. Okamžitá špionáž:
 • Když je zvolena planeta pro poslání špiona, je v přepočítávání pro zvláštní planetu, budete schopni využít možnost "Okamžité špionáže". jedná se o možnost, díky které můžete získat okamžitě informaci o planetě a seřídit přepočítávání. Tato možnost může být prováděna v neomezeném rozsahu pro každou planetu. Každé použití okamžité špionáže stojí 5 kreditů.

II. Změny u letů

 1. Změny limitací útoků:
 • Každý hráč může poslat až 20 (10 pro ultrarychlý vesmír) útoků proti protivníkovi během 24 hodin.
 • Každá aliance může poslat až 20 (10 pro ultrarychlý vesmír) útoků proti protivníkovi během 24 hodin.
 1. Změny u pirátských letů:
 • Každý hráč může poslat až 100 (50 pro ultrarychlý vesmír) pirátských letů proti protivníkovi během 24 hodin.

 • Každá aliance může poslat až 100 (50 pro ultrarychlý vesmír) pirátských letů proti protivníkovi během 24 hodin.

 1. Změny u dopravních letů:
 • Dopravní lety za účelem přepravy materiálu můžete podnikat v rámci vlastní říše, na týmovou planetu, ale i k ostatním hráčům vaší aliance.

III. Změny využívání obchodního centra

 1. Přídavky v menu nabídek:
 • Nejpozdější nabídka bude zařazena na konec stránky nabídek. Na každé stránce bude maximálně 50 nabídek. Nicméně použití filtru poskytne možnost práce se všemi nabídkami, takže nebudete muset při vyhledávání dle vašeho požadavku listovat po všech stránkách.
 1. Změny obchodního koeficientu:
 • Obchodní koeficient bude změněn z 1:1.2 na 1:1.5. To znamená, že budete schopni vytvářet nabídky např. 1000 jednotek kovu za 1500 jednotek nerostů.
 1. Změna pověření:
 • Typ původní "pověřovací" daně bude úplně odstraněn, pokud vytvoříte v obchodním centru nabídku.
 1. Zdanění obchodu:
 • Při uzavření úspěšného obchodu bude tento zdaněn 5 % jako daň obchodnímu centru.

IV. Změny u aukcí

 1. Nový druh balíčků:
 • Starý druh balíčků bude nahrazený novými. Každé přihození v aukci bude přinejmenším 1 druh balíčku pro každou jednu loď nebo obrannou jednotku (kromě satelitů a ochran), tak budete moci najít přesně to, co hledáte bez čekání na další přihození. Každá jednotka může mít až 3 druhy balíčků - malý, střední a velký.
 • Nové balíčky budou určeny populací místo množstvím jednotek, které budou udržovat rovnováhu mezi třemi rasami.
 1. Získávání prostředků:
 • Nabízení bude prováděné za pomocí prostředků místo kreditů. Každý hráč bude mít možnost si vybrat, který zdroj použije na nabízení (kov, nerosty, plyn nebo šrot) v každém balíčku. Jestliže o nabídku přijdete, vrátí se vám zpět 50 % prostředků na nabídce interesovaných. Majitelům Prémiových a Platinových účtů se vrátí 70 %.

3. Nová omezení:

 • Každý den budete schopni získat neomezené množství balíčků. Mějte však na paměti, že nabízení je dostupné jen od 9:00 k 00:00 času serveru.
 • Nákupy budou limitovány podle množství populace koupené, které budou začínat od 30000 populace za den a držitelé Prémia a Platiny až 40000.

V. Změny u aliancí

 1. Funkce "Zástupce vůdce":
 • Pro každou alianci bude dostupná nová funkce - Zástupce vůdce. Tuto funkci bude udělovat vůdce aliance. Zástupce vůdce bude mít pravomoci pracovat s alianční organizací v rámci přidělování výsad jednotlivým hráčům, bude moci přijímat nové zájemce o členství v alianci, ale i vylučovat stávající hráče z aliance.

VI. Změny v problematice ozonové nabídky

 1. Zrušení výzkumu Ekologie:
 • Veda Ekologie se nemůže vzkoumat z té nabídce.
 1. Nedostupnost zisku ozonového bonusu v týdenní nabídce:
 • Vzhledem ke zrušení této partie nebude již nadále dostupná ani volba - možnost získání ozonu v týdenní nabídce.

VII. Změny hráčských profilů

 1. Možnosti výberu stránky profilu hráče:
 • Každý hráč bude mít možnost si vybrat, jakou stránkou bude chtít prezentovat svůj profil planet, velitelských lodí, úspěchů i zdi.

VIII. Změny u zástupů

 1. Zastupující hráči již nebudou označováni jako "Zástupci":
 • Zastupující ráči již nebudou označováni jako "Zástupci" v menu galaxie. Místo tohoto, budou mít značku "Aktivní zástupce", založenou na jejich zástupcovské aktivitě. Jestliže zástupce hráče byl aktivní na zastupovaném účtu v posledních 15 minutách, majitel účtu o tom bude mít k disposici nový přehled.
 1. Zástupce nebude moci pracovat na účtu neaktivního hráče:
 • Zástupce nezíská přístup do takového účtu, jehož vlastník nebyl osobně zalogován déle než sedm dní.

Zpět na začátek