Asteroidy

Asteroidy jsou velká tělesa zkamene, která proplouvají skrz Galaxie.

Každý Asteroid má určité množství Plynu; každý začíná od 2000 do 200000 Plynu. Asteroidy mohou mít na sobě i Odpad, ale začínají bez něj, mohou jej však nabrat cestou. Vjakýkoliv moment může Asteroid proletět Odpadním polem a přitáhnout na sebe odpad. Asteroid nemá žádný limit odpadu, který může přitáhnout, což znamená, že může nabrat i odpad po velmi velké Bitvě.

Každý Asteroid má své vlastní souřadnice, ale nejsou konstantní, mění se. Když se souřadnice Asteroidu změní, tak se pohybuje. Asteroidy se pohybují skrz Galaxie ve velmi pravidelných drahách. Pokud se Asteroid objeví na souřadnicích 1:15:1, po určité době (v závislosti na jeho rychlosti), se objeví na 1:15:2, poté na 1:15:3 a tak dále, až na 1:15:24. Poté se Asteroid přemístí na první pole vdalší Soustavě – souřadnice budou 1:16:1, dále 1:16:2 atd., atd. Asteroidy prochází skrz pole, které mají Planety okolo sebe, ale nemají tím na Planety žádný vliv. Asteroidy zmizí, jakmile projdou všechny Soustavy ve všech Galaxiích, nebo pokud množství plynu a odpadu na nich bude menší než 1000.

Každý Asteroid má svou vlastní rychlost, která je zobrazena v “minutách za pole” (Min/Field). Ta ukazuje, jak dlouho po příjezdu, bude Asteroid na daném poli, než se přesune k dalšímu. To také ukazuje, v jakém časovém období Asteroid mění své souřadnice.

Za účelem sběru Plynu a Odpadu (Pokud zde nějaký je), které jsou na Asteroidu, hráč musí jej Astroploatate pomocí Recycler/Tanker/Recycle Drone. Kdyžse Asteroid pohne dále, musíte neujistit, že Asteroid bude stále na tom samém poli, když Váš let dorazí. Hráči sPremium nebo Platinum Premium účty mohou vidět, zda Asteroid má na sobě Odpad, vobrazovce Galaxie.

Je zde minimum 100 Asteroidů na Galaxii, pokud počet klesne pod 100, automaticky se objeví nový Asteroid na náhodných souřadnicích (ve stejné Galaxii).

Zpět na začátek