Астероиди

Астероидите са огромни парчета скала, които се носят през Галактиката.

Всеки Астероид носи определено количество газ с него, вариращо между 2 000 и 200 000 газ. Астероида може да носи и Скрап със себе си, те не започват с някаква Скрап, но те я "взимат". Всеки път, когато Астероид минe покрай поле, където има скрап - той привлича Скрапта със своята гравитация и тя остава по него. Астероида няма лимит за количеството Скрап, което той може да събере. Това означава, че той може да събере скрапта от много голяма битка.

Всеки астероид има свои координати, но те не са фиксирани и се променят постоянно. Астероида променя своите координати понеже се движи. Астероидите преминават през галактиката в много подреден и последователен начин. Ако астероида се появи на координати 1:15:1, а след определено време (зависи от неговата скорост) се премести на 1:15:2, после 1:15:3 и така докато не достигне 1:15:24. След това, този астероид преминава на първото поле от следващатата система, а именно 1:16:1, после 1:16:2 и така нататак. Астероидите преминават през полетата върху които има планети и по никакъв начин не им влиaят. Астероида ще изчезне, когато е преминал всички системи във всички Галактики или когато количеството на газта и скрапта която носи падне под 1000.

Всеки астроид притежава собствена скорост, тя се показва в "минути за поле" (мин/пол). Това показва колко време след като е пристигнал астероида ще стои на конкретното поле преди да премине към следващото. Също така показва и времето, което му е нужно, за да смени своите координати.

За да се събере газта или скрапта (ако въобще има такава), която носи астероида, играчът трябва да изпрати полет "Aстроплотация" с рециклатор/танкер/скрап търтей. Имайте предвид това, че астероидите се движат и вие трябва да сте сигурни, че астероида ще бъде още на това поле към което сте изпратили полета. Играчите с Премиум или Платинум абонамент, виждат дали астероида носи скрап със себе си - това се вижда на екрана в Галактиката.

Има минимум от 100 Астероида за всяка Галактика, ако броят ми падне под 100, автоматично нов Астероид се появява на случайни координати (в тази Галактика).

Нагоре