Тертети

Тертетите са създадени от хората, за да служат като работници. За тяхно щастие, хората са ги създали твърде интелигентни, затова те се разбунтували и извоювали свободата си само за няколко седмици. Оттогава Тертетите следват свой собствен път на развитие. Интелигентността, която хората им дали била предостатъчна, за да се научат как да се самоусъвършенстват, като по този начин те успели да започнат собствена доброволна еволюция.От въстанието насам Тертетите успели да се усъвършенстват до такава степен, че вече се смятат за самостоятелен вид. Роботите дори успели да разработят собствена репродуктивна система така, че новите роботи вече не се строят в заводи, а „израстват“ в съществуващите роботи посредством нано-ботове. Те дори успели да се развият умствено, не само физически. Тертетите вече дори имат много по-съвършена социална структура от тази на хората. Това се получило, защото в тертетското общество всеки кораб, защита или дори сграда са неразделна част от социума.Характерни черти на расата: Тертетите разполагат с Голиат и благодарение на неговото умение – Мегасила, той увеличава атаката на всички приятелски кораби (с изключение на други Голиати). Тертетите също имат Щит бот, който е най-доброто средство за отблъскване на вражески огън от други кораби. Заради тези два кораба, Тертетите се считат за най-полезни на Отборната планета.

Нагоре