Игнор армор

Информация

Умението Игнор армор осигурява възможност на група от кораби да неутрализират вражеските брони и да направят максимална щета по вражеските единици. Умението може да се приложи на всички бойни съюнически кораби освен Скаут/Изтребител/Нокс дарт.

Умението може да се приложи веднъж за рунд, като максималният шанс за прилагане е 50%.

Бонус: Неутрализира вражеската броня за текущият рунд.

Всеки кораб предоставя 0,025% към шанса на умението да сработи. Максимума от 50% може да бъде постигнат с 2000 кораба.

Кораби които притежават умението: Скаут/Изтребител/Нокс дарт

Нагоре