Обща информация

Всяка космическа империя има нужда от ресурси, за да укрепне и смаже враговете си. Ресурсите трябва да се харчат внимателно, ако империята иска да просперира. Има три вида ресурс в Немексия. Те се използват за строежа на сгради, кораби и защита, за подобрения и науки. Трите ресурса са: Метал, Минерал и Газ. Без тях вашата имерперия е обречена на провал.

Когато един процес изисква определени ресурси, за да започне и после се прекъсне преди да бъде завършен, само част от вложените средства се връща.

  • Строеж на сгради - 70% се връщат
  • Строеж на кораби и защити - 40-60% се връщат
  • Корабни подобрения - 60-80% се връщат
  • Проучвания - 60-80% се връщат
  • Когато играчът разруши дадено ниво от една сграда - той получава 50-80% от инвестирания ресурс и енергията, която това ниво е използвало повече не се заема.

Освен трите вида ресурси (метал, минерал и газ) има още 2 други вида ресурс, които за също толкова важни за икономиката. Това са Енергията и Популацията. Енергията се използва за строежа на сгради. Всяка сграда (освен тези, които произвеждат Енергия) изисква определено количество Енергия, ако няма достатъчно неизползваема Енергия строежа на сградата не може да бъде започнат.

Популацията представлява мястото, което всеки кораб или защита заема в Хангарите. Имайте предвид, че корабите не освобождават мястото в хангарите след като бъдат пратени в полет - освен при полета "стациониране" тогава те се изпращат на друга планета, за да използват тамощните Хангари. Ако няма достатъчно свободна популация - не може да се строят кораби и защити.

Друг важен ресурс в играта е Скрапта. Скрапта - това са останките след някоя битка, разположени в космоса.

В Немексия има един екологичен ресурс - Озонът, който се отразява върху производството на Енергия за конкретната планета.

Нагоре