Върховен Галактически Портал

Върховния Галактически Портал (ВГП) е последната сграда в играта, чието построяване води до победа на Съюза, който първи го е завършил. ВГП се строи на Отборната планета в Галактическата зона, единствено след като трите Обелиска бъдат завършени и се съберат всичките 10 Кристала.

За да започне строежа на ВГП е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания (не от един играч, а от целия Съюз):

Изпълнението на всички тези изисквания позволява на членовете на Съюза да започнат строежа на ВГП.

ВГП изисква и следния ресурс (изписан по-долу) и има нужда от 168 часа, за да се построи. Имайте предвид, че времето за строеж на ВГП е константа и не се влияе от никакви бонуси, които намаляват времето за строеж на сгради.

  • Метал 5 000 000;
  • Минерал 3 000 000;
  • Газ 1 000 000;
  • Енергия 2000.

Нагоре