Скрап

Скрапта - това са останките от разрушените кораби след всяка битка. Тя съдържа материал, които може да бъде рециклиран и да се използва като ресурс (метал, минерал и газ).

След като битката е приключила части от унищожените кораби и защитни единици (изключение правят планетарните щитове) остават на бойното поле под формата на Скрап. Количеството скрап, която се появява след битката е равна на около 25-35% от живота на всички загубени кораби в битката. Скрапта остава на мястото, където битката се е случила, докато не премине астероид през полето и не я привлече със своята гравитация. Когато скрапта се прибере от играча, тя се транспортира на неговата планета. Когато е привлечена от Астероид, тя остава там докато не бъде извзета чрез "Астроплоатация" или докато астероида не изчезне.

Ако една планета бъде унищоцена в битка, Планетата изчезва и полето със скрапта не се вижда на екрана на галактиакта, то е видимо само чрез Премиум менюто "полета за скрап".Скрапта може да бъде събрана с рециклатор/танкер/скрап търтей с чрез полет "Рециклиране", когато тя просто плава в пространството. Когато скрапта е привлечена от Астероид, тя може да бъде събрана от рециклатор/танкер/скрап търтей чрез полета "Астроплоатация". След като скрапта е събрана тя се транспортира до планетата на играча, където тои може да си я преработи в ресурс в Скрап дестилатора за Конфедерация/Тертети/Нокси.

Преработената скрап остава в сградата не повече от 48 часа, след което пада на планетата, на която се намира сградата.

Скрапта може да бъде преместена от една Планета на друга чрез полета "транспорт". Тя също може да се транспортира и между играчите.

Скрапта може да се товари и на корабите, които са изпратени на "космическа разходка".

Нагоре