Закупуване на озон

Размера на Озонът на вашата планета също е много важен за климата и екологията. По тази причина съществува възможност за закупуване на озонов слой, който незабавно се добавя към вашия текущ Озон. Озоновия слой се заплаща с кредити. Тази опция може да си използва веднъж на 48 часа, за всяка планета.

Има два вида озонови пакета:

  • 3000 озон - струва 200 кредита;
  • 6000 озон - струва 300 кредита

Забележка: Всяко количество на Озон, което закупите и е над лимита се губи.

Пример: Максималният Озон е 15 000, но ако вашата планета разполага в даден момент с 12 500 Озон, когато закупите пакет от 3 000 Озон. Озонът на планетата ви ще стане 15 000, а тези 500 които са над лимита се губят.

Нагоре