Отборно рециклиране

След всяка битка остава скрап в космоса. Този скрап може да бъде събран и рециклиран в полезни ресурси. За целта играчът трябва да изпрати рециклиращ полет до координатите на скрапа. Полето за рециклиране съдържа останките от кораби и защити и на двете страни в битката.

Рециклиращата флота събира полето с достигане на целевите координати. Ако на координатите има планета, то няма взаимодействие между рециклиращия флот и корабите и защитите на планетата. Не се провежда битка.

Ограничения:

  • Рециклиране може да се извършва само с рециклатори/танкери/скрап търтеи;
  • Рециклиращите кораби трябва да бъдат изпратени с отделни полети от атакуващите на мисия „рециклиране”. Ако бъдат изпратени с мисия „атака” с останалия флот, то те ще вземат участие в битката, но няма да съберат полето скрап;
  • Когато се рециклира на собствени координати времето за полет е постоянно и не се влияе от базова скорост и скоростни проучвания;
  • Забележка:Всички ресурси, натоварени на кораби с мисия „рециклиране” ще изчезнат!!!

Нагоре