Химия

Информация

Химията е науката ангажирана със състава, структурата и свойствата на материята, както и с промените, които тя претърпява по време на химични реакции. Тя е наука за изучаване на различни атоми, молекули, кристали и други агрегати на материя дали в изолация, или в комбинация, която включва понятията за енергия и ентропия в отношение със спонтанността на химичните процеси. В наши дни корабите могат да летят с много малки количества гориво благодарение на Химията.

Химия помага на корабите ви да консумират по-малко газ – 5% за всяко ниво (общо: 75%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

Подробна таблица - Химия

НивоМеталМинералиГазВреме
1400200500:12:00
28004001000:18:36
316008002000:28:50
4320016004000:44:41
5640032008001:09:16
612800640016001:47:22
7256001280032002:46:24
8512002560064004:17:56
910240051200128006:39:48
102048001024002560010:19:41
114096002048005120016:00:30
1281920040960010240024:48:47
13163840081920020480038:27:36
143276800163840040960059:36:47
156553600327680081920092:24:01

Нагоре