Отборна Космическа разходка

Космическата разходка има за цел запазването на флотата и ресурсите далече от отборната планета без риск. За този тип полет не е необходимо да се въвеждат координати за цел, вместо това се задава времетраене на полета в едната посока. Максималното време за полет е 11 часа и 59 минути. След като флотът лети в едната посока за зададеното време, спира и се връща за също толкова дълъг период. Корабите на космическа разходка могат да бъдат натоварени с ресурси, които да се запазят в открития космос. разходът на газ за космическа разходка е постоянен без значение на разстоянието или времетраенето на полета. Космическата разходка винаги струва 100 газ.

Нагоре