Детонация

Детониращото умение дава шанс да унищожи ниво на сградина атакуваната Планета.

Бонус: Дава възможност унищи нива на сгради на атакуваната Планета. Всеки от корабите, които притежават умението, дават определено количествоточки. Общото количество точки се използват за изчисляването на шанса за разрушаване на нива на сгради. В таблицата доло може да видите колко точки дава всяка единица:

Единица

Точки

Звезда на Смъртта

100*

Титан

90*

Царица

55*

Тези 100/90/55 точки могат да бъдат достигнати когато корабите са напълно подобрени. Повече информация може да намерите в описанието на всеки кораб: Звезда на Смъртта/Титан/Царица В таблицата доло можете да видите шанса за унищожаване на сградив зависимост общия брой точки:

Точки

Ефект

0-19 точки

Няманикаквавъзможност за разрушаване на сгради

20-100 точки

20% възможност за разрушаване на 1 нивоот 1 сграда

101-200 точки

40% възможност за унищожаване на 1 ниво от 1 сграда

201-400 точки

60% възможност за унищожаване на 1 ниво от 1 сграда

401-550 точки

50% възможност за унищожаване на 1 ниво от 2 сгради

551-700 точки

70% възможност за унищожаване на 1 ниво от 2 сгради

701-850 точки

50% възможност за унищожаване на 1 ниво от 3 сгради

851-1000 точки

60% възможност за унищожаване на 1 ниво от 5 сгради

над 1000 точки

33% възможност за унищожаване на 1 ниво от всички сгради

Забележка: Шансът се изчислява за всяка сграда поотделно.

Например: Когато имате повече от 1000 точки, първата сграда се подлага на 33% шанс да бъде свалено ниво, или губи ниво, или не. След това втората сграда се подлага на 33% шанс да загуби ниво, или губи ниво, или не. Това се повтаря за всички сгради, които попадът под ефекта (в този случай това са всички настоящи сгради).

Кораби, които притежават умението: Звезда на Смъртта/Титан/Царица

Нагоре