Показатели

Информация

Развиването на показателите на вашият Адмирал ще ви донесе допълнителни предимства при Добива на реурс, Добива на енергия, Скоростта на вашите кораби, Атаката на вашите кораби, Живота на вашите кораби. Може да увеличите нивото на вашите показатели само с Минерали. Всяко ниво предоставя допълнителни 0.1 % към споменатите по-горе предимства освен Добива на Енергия - при него на ниво се увеличава с 0.3%.

Максималното ниво за всеки показател е 40. Максималният процент е 4% (12% при Добива на Енергия).

![][image_admiral_stats1_1]Добив на ресурс

С повишаването на този показател вие увеличавате Добива си на ресурс за всички ваши планети. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към вашият добив - максимално 4% на последното 40то ниво.

![][image_admiral_stats3_1]Добив на Енергия

Повишаването на този показател ще ви осигури допълнителна енергия за всички ваши планети. Влиза в сила моментално след повишаването му. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.3% към вашият добив на Енергия - максимално 12% на 40то ниво.

![][image_admiral_stats4_1]Скорост на корабите

Ще увеличите скоростта на вашите кораби повишавайки този показател. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към скоростта на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

![][image_admiral_stats5_1]Атака на корабите

Повишаването на този показател ще увеличи атаката на вашите Кораби. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към атаката на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

![][image_admiral_stats2_1]Живот на корабите

Повишаването на този показател ще увеличи живота на вашите Кораби. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към живота на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

Таблица с подобренията

  • % колона показва процентното нарастване на Добива на ресурс, Скоростта, Атаката и Живота на вашите кораби
  • %E колонаsпоказва процентното нарастване на Добива на Енергия

НивоСтрува в Минерали%%EНивоСтрува в Минерали%%E
1500.10%0.30%2142 0002.10%6.30%
2700.20%0.60%2259 0002.20%6.60%
31000.30%0.90%2382 0002.30%6.90%
41400.40%1.20%24115 0002.40%7.20%
51900.50%1.50%25161 0002.50%7.50%
62700.60%1.80%26225 0002.60%7.80%
73800.70%2.10%27310 0002.70%8.10%
85300.80%2.40%28440 0002.80%8.40%
97400.90%2.70%29620 0002.90%8.70%
101 0301.00%3.00%30860 0003.00%9.00%
111 4501.10%3.30%311 210 0003.10%9.30%
122 0201.20%3.60%321 690 0003.20%9.60%
132 8001.30%3.90%332 370 0003.30%9.90%
144 0001.40%4.20%343 320 0003.40%10.20%
155 6001.50%4.50%354 650 0003.50%10.50%
167 8001.60%4.80%366 510 0003.60%10.80%
1710 9001.70%5.10%379 110 0003.70%11.10%
1815 2001.80%5.40%3812 760 0003.80%11.40%
1921 3001.90%5.70%3917 860 0003.90%11.70%
2030 0002.00%6.00%4025 000 0004.00%12.00%

Нагоре