Атака на Ренегат

ИнформацияАтакуването на Ренегати е единственият начин да спечелиш Точки за подобрения. Полета Атака на Ренегат води до битка.

Ограничения:

  • Не може да атакувате Ренегат само със Шпионски сонди.
  • Не може да изпращате този вид полет от Отборната ви планета.

Нагоре