Обща информация

Съюзната политика декларира цялостното отношение на съюза към друг съюз. Има три вида политика:

Алиансът може да замести другите две политики. Войната и НАП-ът не могат да заместят друга политика. (Пример: Има обявен алианс, не може веднага да се обяви война на същия съюз без да бъде разтрогнат алианса)

Нагоре