Prehľad politiky

Politiky ukazujú celkový prístup aliancií jedna k druhej. Existujú 3 typy politík:

Vojenská aliancia môže nahradiť ostatné dve politiky. Ostatné dve politiky nemôžu nahradiť žiadnu politiku.

Späť na vrchol