Popis lodí

Každá loď má určité vlastnosti, ktoré určujú, aká je silná, pružná, rýchla, atď vporovnaní sinou loďou. Tu je zoznam stručne vysvetlených charakteristík:

 • Útok - je množstvo škody, ktorá loď spôsobí (ide o základné hodnoty a nepredstavuje bonusy z vylepšeniavedy, lodí, atď);
 • Život - to je výška škody, ktorú loď môže vydržať, skôr ako by bola zničená (všimnite si, že ide o základné hodnoty a nepredstavuje bonusy zvylepšenia vedy, atď);
 • Typy zbraní - jedná sa o druh zbrane, ktorú loď používa, sú tri typy: Laser, Ión a plazma. Rôzne zbrane konať inak na rôznych typoch brnenie;
 • Typy pancierov - jedná sa o typ zbroje lodi používa, sú štyri druhy: Ľahký , Stredný a Ťažký.Každá zbraň reaguje rôzne na určité typy pancierov.
 • Sila pancierov - toto číslo ukazuje, aké percento škôd bude vychýlené daným pancierom (Všimnite si, že toto je základná hodnota a nepredstavuje žiadne bonusy alebo zníženia);
 • Vylepšenie úrovne - toto percento ukazuje, ako sa zväčší útok aživot lode s každou úrovňou vylepšenia;všimnitesi,želode Nákladná loď /Nákladný bot/ Zásobovateľ aMega nákladná loď/Veľký Nákladný bot/Mega zásobovateľ súmodernizované pre nákladnúkapacitu,anie preútokaživot
 • Obyvateľstvo - ukazuje, koľko miesta je v Hangári/Krypte/Hniezde, vyžaduje sa pri každej lodi aby mohla byť postavená .Pozri (populácie);
 • Náklad – maximálna výška zdrojov, ktorá môže byť naložená na loď.Nákladné lode si zväčšujú kapacitu, útok a život, pri každom zvyšovaní úrovne;
 • Rýchlosť - táto hodnota ukazuje, ako rýchlo sa môže loď pohybovať ,pri lete.Čím vyššia hodnota, tým sa loď rýchlejšie pohybuje.Niektoré vedy, zvyšujú rýchlosť lodí;
 • Spotreba paliva - množstvo plynu, ktoré spotrebuje loď na dosiahnutie svojho cieľa počas letu.Niektoré vedy znížia spotrebu paliva;
 • Cena kovu - množstvo kovu potrebných k výstavbe jednej jednotky tohto typu lode;
 • Cena minerálu - množstvo minerálu potrebných k výstavbe jednej jednotky tohto typu lode;
 • Cena plynu - množstvo plynu potrebného na vytvorenie jednej jednotky tohto typu lode.

Späť na vrchol