Lodný market

Informácia

Lodný market jeintergalaktickáobchodná organizácia,ktorá riadilodné obchodové vzťahymedzihráčmi.Lodný market máaj širokúškálumožností pripojeniaamôžeponúknuťsúboraukcií,kde hráči sa môžu snažiť získať lode,predávaneneznámeorganizácie.Pozri(Aukcie).

Vymeniť lodepre zdrojesostatnýmihráčmi:

Prvýspôsob, ako nakupovať lodeje ponukami. Podobné akovobchodnomcentre. Hráč ponúka niekoľkolodína predajadefinujecenu (zdrojov),ktoré chcepre nich.Ptom inýhráč musínájsťa prijaťdohodu.

Vyššia úroveň Trhu lodí umožňuje, aby ste mali viac aktuálnych ponúk na trhu.Pre viac informácií pozrite nižšie.Keď hráčprijmeponuku,vydavateľ môže vziaťprostriedky zponukypouplynutínajmenej 24hodín.Aksi ich nezoberie ručne,prostriedky budúautomatickypridanédohráčovúplanétupo48hodinách po prvých 24 hodín, alebo 72 hodín po ponuke.

Každýhráčmôžepredávať svojelodena 0%až20%zo základnejcenylode.Zdrojovébody,ktorésú pridanéalebo odstránenésú počítanézo základnejceny.

Poznámka:Noxoviakúpujú svoje mutáčnelode na základnúcenu prístrojacenalodepotrebnúpremutáciu.Ak savydavateľrozhodnezrušiť svojuponuku,musízaplatiť20%komisionálny poplatokz lodí.

Napríklad: ak vydavateľponúka 5lodí,dostaneztoho 4späť, keďzrušíponuku.Ponúkaťlode:NaLodnom marketeje možnosť,ktorá vámumožňujekupovaťlodeskredity.Pozri(Aukcie)Tátomožnosť jekdispozícii ajz menu Banky.

Max.úroveň: 5

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Lodný market

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaPonuky
110 0005 5005001:32:00102
215 0008 2507503:04:00185
322 50012 3751 1253:50:003210
433 75018 5631 6884:47:305815
550 62527 8442 5315:59:2310520

Späť na vrchol