Hangári

Hangárje miesto,kde vašuflotilulodía obranné jednotky budú v bezpečí.VHangárochlodeaobranybudúchránený od vonkajšie vplyvya budú udržiavanéodborníchvyškolenýchmechanikmy,takže budú rovnakoúčinné vovšetkýchbitkách,ktoré budúmusieťčeliť.Hangárezvýšuju množstvo Populácie.

Každá úroveň Hangárov má kapacitu pre určité množstvo lodí a obranné jednotky. Každá loď a obranná jednotka má unikátny rozmer, takže potrebujete rôzne množstvo Populácie (pozrite Popis lodí a Popis obrany). Môžete zvýšiť vašupopuláciukeďzvýšite úroveňHangáru.Nižšie uvedená tabuľka ukazuje kapacitu každej úrovne a jej cenu.

VlastneHangárje rozdelenýmedzilodiflotilyavašéobrannéjednotky.AkvášHangármá 100obyvateľovkdispozícii, to znamená,žejeschopnáprijímaťlode pre 100obyvateľovAobrannéjednotkypre 100obyvateľov.

Max.úroveň: 20

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Hangári

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaKapacita
12003500:03:001070
23005300:03:5415105
34507900:05:0422158
467511800:06:3530236
51 01317700:08:3442354
61 51926600:11:0855532
72 27839900:14:2970797
83 41759800:18:49901 196
95 12689700:24:281151 794
107 6891 34600:31:491452 691
116 4582 69100:41:211803 364
1230 7555 38200:53:462254 205
1361 50910 76401:09:542805 256
14123 01921 52801:30:523506 570
15246 03843 05701:58:074808 212
16492 07586 11302:33:3358010 265
17984 150172 22603:19:3769012 832
181 968 300344 45304:19:3180016 040
193 936 600688 90505:37:2291020 050
207 873 2001 377 81007:18:351 02525 062

Späť na vrchol