Paralelné vesmíry

Paralelné vesmíry je odborná veda, ktorá umožňuje konštrukciu najsilnejšej lode každej rasy. Táto veda má len jednu úroveň ajej výskum zaberá 839 hodín. Multivesmír je hypotetický súbor zviacerých možných vesmírov (vrátane nášho vesmíru), ktoré spolu tvoria všetku realitu. Rozdielne vesmíry vmultivesmíre sa niekedy nazývajú paralelné vesmíry. Štruktúra multivesmíre, povaha každého vesmíru vňom aich vzťahy, ktoré medzi sebou tvoria, závisia na špecifikácii multivesmíru považovanej za hypotézu. Multivesmíry boli predpokladané vkozmológii, fyzike, astronómii, filozofii, transpersonálnej psychológii anovelách, obzvlášť vsci-fi a„fantasy“ dielach.

Bonus: Výskumom Paralelných vesmírov sa umožňuje stavba Hlavných jednotiek (Hviezda smrti/Titán/Kráľovná Noxiov).

Požiadavky

Späť na vrchol