Kupovanie surovín

Hráči majú možnosť nákupu surovín (Kov, minerály a plyn), za ktoré sa platí Kreditmi alebo Hviezdami. Táto možnosť sa dá použiť iba 1-krát počas 24 hodín, pre každú planétu. To znamená, že táto možnosť sa dá nezávisle od planét, použiť na každej znich, Suroviny, ktoré je možné zakúpiť, sa rovnajú 10-násobku hodinovej produkcie danej planéty. Táto možnosť stojí 45 kreditov alebo 8 hviezd.

Vmenu „kupovanie surovín“ je história zobrazujúca minulé nákupy aj sinformáciami očase, platidle(kredity alebo hviezdy), hodnote kúpených surovín aplanéte, na ktorú boli zakúpené. Tieto záznamy sa dajú ztejto histórie vymazať.

Nezabúdajte, že ak kúpite suroviny, ale nemáte pre ne dostatok priestoru na ich uskladnenie, suroviny nad limit budú stratené.

Späť na vrchol