Legenda

Pre vaše pohodlie, sú názvy planét v galaxii zobrazované vodlišných farbách.Legendu Galaxie nájdete blízko do koordinátoch Solárneho systému.Čo označujú farby:

  • Fialová označuje vaše planéty.
  • Červená označuje, že sa hráč nachádza vrozsahu vášho koeficientu, takže naňho môžete útočiť alebo ho špehovať.
  • Zelená označuje, že hráč sa nenachádza vrozmedzí vášho koeficientu , takže naňho nemôžete útočiť alebo ho špehovať.
  • Oranžová označuje neaktívnych hráčov*.
  • Modrá zobrazuje, že hráč má aktivovaný Dovolenkový mód.Svetlo modrá zobrazuje, že hráč má aktivovanú Obranu.
  • Čierna zobrazuje, že hráč bol administratívne potrestaný.
  • Hnedá zobrazuje, že daná planéta je Tímovou planétou.

Na obrazovke galaxie môžete vedľa planéty vidieť písmená „A“ a „R“. „A“ znamená, že na súradniciach planéty sa nachádza asteroid, „R“ znamená recyklačné pole, čiže šrotové pole.

*Poznámka: Každý hráč, ktorý bol neaktívny viac než 14 dní, sa zafarbí na oranžovo. Ale ak sú vdovolenkovom režime, môžu byť napadnutí po 20 dňoch neaktívnosti. To znamená, že od 14 po 20 dní (6 dní) bude jeho farba oranžová, ale nebudete ho môcť napadnúť.

*poznámka: po 30 dňoch neaktívnosti sa vaša planéta aprofil vymažú, avšetko na účte stratíte !

Späť na vrchol