Planétové rady

Rad umožňuje hráčom začať ďalšie stavby, výskumy avylepšenia.

Stavebný rad môže pozostávať z3 procesov (5 pre Prémiových a6 pre Platinových Prémiových užívateľov). Rady sú rovnaké pre všetky zóny. Budovy vjednej zóne sa budujú po jednej, zatiaľ čo vrozdielnych zónach sa budujú paralelne. To znamená, že ak začnete stavbu Bane kovu aSkladu kovu, ich stavba bude prebiehať súčasne, pretože sú umiestnené vrôznych zónach.

Podobne funguje rad aj pre výskumy vied, až po 3 miesta (5 pre Prémiovýcha6 pre Platinových Prémiových užívateľov). Tu sa skúmajú všetky vedy postupne, nezávisiac od toho, aký druh vedy je skúmaný.

Je tu aj rad vylepšení, ktorý ma 3 miesta (5 pre Prémiovýcha6 pre Platinových Prémiových užívateľov). Vylepšenia sa dokončujú postupne po jednom.

Je tu aj rad budovania lodí, jeho dĺžka nie je obmedzená.

Keď je zrušený proces vrade, začne sa ďalší, ktorý za ním nasledoval. Keď je zrušený proces, ktorý je potrebné dokončiť, aby mohol nasledovať ďalší, tak ďalší proces sa vôbec nezačne.

Späť na vrchol