Prehľad vesmíru

Vesmír je priestor, kde si môže skupina hráčov vytvoriť avyvíjať svoje planéty a Tímové planéty, atak predovšetkým spolupracovať. Môže tu byť neobmedzené množstvo vesmírov vkaždom jazyku tejto hry. Toto číslo závisí od počtu registrovaných hráčov vkonkrétnej jazykovej verzii.

Sú tu tri základné typy vesmírov:

 • Klasický vesmír – používa základný čas pre vývoj, stavbu, vylepšenia avýskumy, ako aj miera zdrojových surovín (ako je ukázané vtabuľkách priradených ku popisu každej budovy, lode avedy), bez urýchľovačov;

 • Rýchly vesmír – používa všetky možné urýchľovače, ktoré sa nachádzajú medzi ultra-rýchlym vesmírom aklasickým vesmírom,možnémodifikátorysúx2,X3aX5rýchlosťklasickéhovesmíru;

 • Ultra-rýchly vesmír – užíva všetky najvyššie možné urýchľovače, ktoré sú x10 rýchlosťklasickéhovesmíru.

Tieto tri druhy vesmírov rozlišujú vich rýchlosti, azačiatočných dňoch každého Slnka, ktoré priamo ovplyvňujú produkciu Energie získavanú zo slnka:

Druh

Začiatočné dni Slnka

Klasický

225 až 355

Rýchly

60 až 100

Ultra-rýchly

50 až 70

Rýchlosť každého vesmíru priamo ovplyvňuje nasledovné veci:

 • Začiatočné slnečné dni;

 • Bonus energie získavanej zo slnka (závisí na jeho dňoch);

 • Množstvo dní, ktoré musia uplynúť pred začiatkom Herného kola pre odomknutie Vesmírneho výletu – výskum baní.

Ešte tu sú nejaké aspekty, ktoré by mohli byť ovplyvnené rýchlosťou vesmíru, ale nie je to pre ne nevyhnutné:

 • Príjem surovín – množstvo surovín, ktoré hráč získava za určitú periódu času, závisí na úrovni jeho ťažobných budov;

 • Trvanie letov – čas potrebný pre akúkoľvek vyslanú flotilu;

 • Dĺžka vývoja budov – čas potrebný pre budovanie;

 • Dĺžka výskumu vedy – čas potrebný na dokončenie výskumu každej vedy;

 • Stavba lodí a obrany – čas potrebný na konštrukciu všetkých lodí aobranných jednotiek;

 • Vylepšenia lodí – čas potrebný na vylepšenie každej lode.

Majte na pamäti, že každý ztýchto aspektov môže byť samostatne zmenený (zvýšený alebo znížený) vkaždom vesmíre. ale nezmení druh vesmíru, napr. tu môže byť Klasický vesmír, kde sú vedy skúmané dva krát rýchlejšie ako vostatných klasických vesmíroch.

Každý vesmír sa delí na kolá, ktoré majú rozličné dĺžky, závislé na čase potrebnom pre jednu z Aliancii vurčitom vesmíre, aby postavila Hlavnú Hviezdnu bránu.

Nezabúdajte nato, že užívatelia môžu hrať súčasne vrôznych vesmíroch, bez rozporu s Pravidlami hry.

Späť na vrchol