Recyklovať

Po každej bitke ostáva vo vesmíre šrot. Šrot môže byť zozbieraný a recyklovaný na použiteľné suroviny. Na to musí hráč vyslať let Recyklácia do súradníc miesta, kde sa šrot nachádza. Recyklačné pole obsahuje po bitke zvyšky lodí a obrany z oboch strán.

Keď dorazí recyklačná flotila na miesto, pozbiera šrot. Ak je recyklačné pole na súradniciach planéty, nie je žiadny kontakt medzi flotilou zbierajúcou šrot a obranou tejto planéty. Neprebieha žiadna bitka.

Hráči s Premium účtom majú k dispozícii menu Prehľad šrotu . To zobrazuje blízke polia šrotu a jeho množstvo.

Obmedzenia:

  • Recykláciu je možné vykonať len Recyklačnou loďou/Tankerom/ Recycler Dronom;

  • Ak pošlete recyklačné lode na misiu Útok, budú sa podieľať na bitke ale nebudú zbierať recyklačné pole po bitke;

  • Ak recyklujete na tých istých súradniciach z ktorých ste flotilu vyslali, čas je vždy 15 minút. (môžebyťzníženýpomocou motivácie aleboak vesmírjevrýchlejšímtempo,môžebyťzvýšenývprípade,že hráčznižujetempoletu).Rozdielmedzizákladnourýchlostouneplatí.To istéplatípre vedy,ktoréovplyvňujúrýchlosť.

  • Poznámka: Všetky zdroje naložené do lodí, vyslaných na misiu Recyklácia budú stratené!!!

Späť na vrchol