Denné odmeny

Keď sa do hry Nemexius každý deň prihlásite, máte možnosť požadovať o odmene. Odmena závisí od toho, ktorý deň vášho prihlasovania je. Každý 7. deň môžete požadovať o niektorej z minulých odmien a získate ju dvakrát.

Máte možnosť vyhrať:

  • ďalší zdroj pre 15 min
  • ďalší zdroj pre 30 min
  • ďalší zdroj pre 60 min
  • 50 ozónu
  • ďalšie 2 kredity
  • ďalších 8 hodín Premium

V prípade,že zmeškate jeden deň požadovať o odmene, váš pokrok bude reštartovaný a budete musieť začať od 1.dna.

Všetky zdroje a ozón získate na vašej hlavnej planéte.

Späť na vrchol