Budovy tímovej planéty

Na tímovej planéte sú rovnaké budovy ako na ostatných planétach, ale existujú niektoré rozdiely, ktoré sú zapríčinené tým, že tímová planéta patrí všetkým členom aliancie. Prvým hlavným rozdielom je, že na tímovej planéte sú 3 zdrojové zóny, jedna pre každú rasu, v ktorých každý hráč, ktorý má na to právo, môže stavať budovy v jeho odpovedajúcej zóne. Preto sú na tímovej planéte 3 hangáre (Populácia). Každý z nich má trojnásobnú kapacitu hangáru na ostatných planétach. Populácia na tímovej planéte je spoločná pre celú tímovú planétu. To znamená, že tímová planéta môže mať maximálne deväťnásobnú kapacitu (3 hangáre s trojnásobnou kapacitou) ostatných planét.

Ďalej sú ešte 2 budovy v spoločných zónach (vládnej a priemyselnej) ktoré sú individuálne pre každú z troch rás. Sú to Lodenica (pre Konfederácie, Tertetov a Noxov) a Továreň Terethov/Továreň Terethov/Hypermutačný kokón. Hráči z rôznych rás budú vidieť iba ich zodpovedajúce budovy, aj napriek tomu, že boli pôvodne budované inou rasou.

Továreň/Yard budovania/Mutačný kokón má dvojnásobný počet robotov v porovnaní s netímovou planétou. Je ale spoločná pre všetky tri rasy.

Továreň Terethov/Továreň Terethov/Hypermutačný kokón má taktiež dvojnásobný počet robotov ale pre každú rasu je jedna budova.

Na tímovej planéte sa nedajú konštruovať niektoré budovy. Tieto budovy sú: Banka (pre Konfederácie, Tertetov a Noxov), Vláda/ Regulačný palác/ Úľ , Obchodné centrum (Konfederácia, Terteti, Noxi) a Lodný trh (Konfederácia, Terteti, Noxi).

Najdôležitejší rozdiel je ale v Galaktickej zóne. V nej je možné budovať 4 dodatočné budovy, ktoré je možné postaviť len na tímovej planéte. Sú to 3 obelisky a hlavná hviezdna brána, ktorej budovanie je hlavným cieľom hry.

Späť na vrchol