Banka

Informácia

Banka je veľká finančná inštitúcia, ktorým jediným účelom je generovať zisk. Ak chcete byť bohatší, banka skutočne môže byť užitočná pre vás pôžičkom zdrojov. To sa vykonáva cez založenie kreditov.

Vylepšením budovy sa zvyšuje pravdepodobnosť získania pôžičky,ale pomer sa záčina od 50% a dosiahuje 100% na poslednej 10. úrovni.Môžete sa podívať na podrobnú tabuľku nižšie.

Pôžičky:

Banka bude súhlasiť, aby vám požičala úver vo výške 100 zdrojov pre každý celkový bod, ktorý máte. Vylepšením budovy sa zvyšuje pravdepodobnosť získania pôžičky,ale pomer sa záčina od 50% a dosiahuje 100% na poslednej 10. úrovni. Môžete sa podívať na podrobnú tabuľku nižšie. Majte na pamäti, že účinnosť Banka je vypočítaná pri určovaní maximálne povolenych zdrojov na zapožičanie. Ak ste zobrali pôžičku, tak nemôžete zobrať ešte jednu, kým tú predchádzajúcu nie je zaplatenú.

Napríklad:

Hráč má 250 Celkové body a Banka na 1. úrovni. Maximálne povolené zdroje sa vypočítaju nasledujúcim spôsobom: 250 * 100 * 50% (Celkový počet bodov * 100 * účinnosť) = 12 500

V prípade, že Banka bola na 10. úrovni, by sa jej účinnosť stala 100% a maximum zdrojov by bol 25 000.

Keď si požičiavate , môžete sa rozhodnúť ako pridelí maximálna dovolená hodnota zdrojov pôžičky. Inak povedané ak je 100 000 zdrojov povolených na pôžičku , môžete si požičať 100 000 buď s jedného zdroja alebo rozdeliť 100 000 medzi 3 rôzne typy zdrojov.

Táto pôžička si samozrejme vyžaduje kredity ako zálohu vrátenia zdrojov. Na každých 1000 zdrojov pripadá 1 kredit ako garancia. Na pôžičku 105 000 zdrojov je potrebných 105 kreditov.

Samozrejme na pôžičke je úrok

  • ak pôžička je 10% všetky kredity sú vratené.
  • ak bude vratená od 8 do 14 dní, úrok bude 20% a všetky kredity budú vratené.
  • ak bude vratená od 15 do 21 dní, úrok bude 30% a všetky kredity budú vratené.
  • ak bude vratená od 22 do 28 dní, úrok bude 40% a všetky kredity budú vratené.
  • ak nebude vratená do 28 dní, pôžičkový stav tejto planéty bude reštartovaný a žiadne kredity nebudú vratené.Tiež jeden hráč može mať jednu pôžičku pre planétu, bez možnosti na vrátenie z inej planéty.

Max.úroveň: 10

Požiadavky

  • Žiadné

Podrobná tabuľka - Banka

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaÚčinnosť
12 0001 5006500:17:002250%
23 8002 8501 2350:22:572855%
37 2205 4152 3470:30:593460%
413 71810 2894 4580:41:504365%
526 06419 5488 4710:56:285470%
649 52237 14116 0951:16:146775%
794 09270 56930 5801:42:558480%
8178 774134 08158 1022:18:5610585%
9339 671254 753110 3933:07:3313190%
10645 375484 032209 7474:13:12164100%

Späť na vrchol