Management na tímovej planéte

Ak je vyhlásená, mala by byť tímová planéta riadená z dôvodu jej vylepšovania a aby bolo zaistené dosiahnutie cieľa hry. Management na tímovej planéte závisí na vodcovi aliancie(ktorý ju vyhlásil) a na členoch aliancie, ktorým bolo pridelené právo spravovať ju.

Rozsah aktivít, ktoré môže management vykonávať závisí od hodností, ktoré členovia dostali od vodcu aliancie. Pamätajte, že vodca by mal členom udeliť hodnosti tak, aby dokázali vyvíjať všetky aspekty tímovej planéty. Každý autorizovaný člen aliancie schopný vyvíjať iba tie zóny, na ktoré má povolenie. Nasledujúce privilégiá, ktoré je možné prideliť členom aliancie, súvisia s managementom tímovej planéty (kompletný zoznam možných privilégií nájdete v kapitole hodnosti):

  • Možnosť budovať v zdrojovej zóne;

  • Možnosť budovať v priemyselnej zóne;

  • Možnosť budovať vo vojenskej zóne;

  • Možnosť budovať v galaktickej zóne;

  • Možnosť vysielať útoky na slnká a ostatné tímové planéty;

  • Možnosť budovať lode a obranu;

  • Možnosť skúmať vedy;

  • Možnosť vidieť prehľad o všetkých zónach tímovej planéty.

Vodca má možnosť prideliť alebo odobrať tieto privilégiá kedykoľvek.

Späť na vrchol