Vojenská aliancia

Vojenská aliancia je dvojstranná politika, ktorá môže byť vyhlásená ak nie je aktívna žiadna iná politika medzi zapojenými alianciami. Vchádza do účinnosti keď je akceptovaná. Vojenská aliancia ukazuje, že zapojené aliancie majú záujem spolupracovať. Ak majú dve aliancie medzi sebou uzavretú politiku vojenskej aliancie, ich členovia nemôžu proti sebe viesť vojenské akcie.

  • Vojenská aliancia vchádza do účinnosti keď je akceptovaná;
  • Môže byť ukončená oboma zainteresovanými stranami;
  • Môže byť ukončená najskôr 168 hodín od jej vstupu do účinnosti;
  • Táto politika môže nahradiť iné aktívne politiky;
  • Ak je politika aktívna, členovia spolupracujúcich aliancií nemôžu proti sebe vykonať žiadne vojenské akcie;
  • Nie je obmedzený počet súčasne aktívnych vojenských aliancií.

Späť na vrchol