Opustiť alianciu

Každý hráč, ktorý je členom aliancie, ju môže opustiť alebo byť vylúčený. Iba vodca aliancie ju nemôže opustiť bez toho, aby zvolil svojho nasledovníka a nemôže byť nikým vylúčený. Ak vodca opusti aliancieanemenovalpotomok zozostávajúcichčlenov,stane sa vodcom ten hrač, ktorýbolnajdlhší čas členomaliancie.Vprípade,ževodca opustialianciu, takalianciabude vymazanánasledujúcunoc.

Hráč, ktorý opustil alianciu, alebo bol z nej vylúčený, musí počkať 5 dní predtým ako môže, založiť novú, alebo sa stať členom inej aliancie.

Späť na vrchol