Vstup do aliancie

Každý hráč môže požiadať o členstvo v ktorejkoľvek aliancii podľa vlastného výberu. Žiadosť je poslaná vodcovi aliancie a členom, ktorým vodca pridelil odpovedajúcu autorizáciu. Žiadost je aktívna počas 5 dní, počas ktorých môže vodca aliancie, urobiť 3 veci:

  • Akceptovať ju – hráč, korý žiadal o členstvo sa okamžite stáva členom aliancie a dostane o tom správu;

  • Zamietnuť ju – hráč nie je prijatý a dostane o tom správu;

  • Neodpovedať – po uplynutí 5 dní je žiadosť automaticky vymazaná a hráč sa nestáva členom.

Hráč môže ukončiť žiadosť v lehote 5 dní, ak na ňu ešte nikto neodpovedal. Žiadosť je zmazaná a hráč sa nestáva členom aliancie.

Ak hráč podal žiadosť do viacerých aliancií a je prijatý do ktorejkoľvek z nich, ostatné žiadosti sú automaticky zmazané.

Hráč, ktorý opustil alianciu, alebo bol z nej vylúčený, musí počkať 5 dní predtým ako môže, založiť novú, alebo sa stať členom inej aliancie.

Späť na vrchol