Intrare in alianta

Aderarea la Alianta

Oricejucător, carenueste membrualunei Alianţe, poatetrimite ocererepentruaderarealaAlianţăpe care aales-o. Cerereaeste trimisalaliderulAlianţeişioricemembru pa care Liderul l-a desemnat ar puteaacordaautorizaţia corespunzătoare. Ocerereesteactivatimp de 5 zile, în carejucătoriicare primitcerereapoateface3lucruri:

  • Acceptareaaceasteia-jucatorulcare aplică devine imediatmembruşiprimeşteunmesajdespreaceasta;

  • Respingerea acesteia-jucatorulnuesteacceptatşiprimeşteun mesajdespreaceasta, si cerereaeste eliminata;

  • Nu raspunde-după5 zilepanacererea esteştearsa automat, jucătorulnu devine membru.

Unjucatorpoateanulaaplicareaîn cursulperioadei de5 zileîn cazul în careeste încălafara raspuns. Cerereaseelimină, iarjucătorulnudevinemembru alAlianţei.Daca unjucatora solicitat aderarea lamaimult deoAlianţăşiesteacceptataîntr-una dineletoate celelalte aplicaţiisuntautomatanulate.Unjucător, care apărăsitsauafostexpulzatdintr-o alianţă, trebuie saasteptetimp de 5 zileînainte de a se puteaalătura alteia sau de a crea alta. Dacă unjucătoranuleazăcererealorpentruoAlianţănuexistă nici operioadă deaşteptarepână când acesta se poatealăturasauacrea alta.

Înapoi sus