Stele

Soareleesteîn centrulfiecărui sistemşi esteprincipala sursă de energiepentruPlaneteîn acest sistem. Mai mult decât atât, ar puteaajuta jucatoripentru aatingeScopul jocului, pentru că estesursadecristale pe care fiecareAlianţatrebuie să le colecteze, în scopul deaconstruiobeliscurilelorşi, astfel, sa poata construiPoarta Stelara Suprema.

Fiecaresoare"se naste" la începutulfiecăreirundedejoc, atunci cândGalaxiilesunt createşiareurmătoarele caracteristici:

 • Coordonate-acesteadepinddeGalaxiaşiSistemulSolar in care este.CoordonateleSoareluiconstauin3numere(ca oricealt obiectdinSistem): primul numărindicănumărul deGalaxie, al doilea-sistemulşial treilea număresteîntotdeauna0(pentru că Soareleestecentrulsistemului).Deexemplu: În cazul în carecoordonateleunuiSoaresunt: 02:13:00acest lucruînseamnăcăSoarele esteînal 13-leasistemul al Galaxiei 2 înUniversrespectiv

 • Zile- Numărătoarea inversă a timpuluipână candSoareleajunge la ziua 0 şi de a stabilicantitatea de energie pe care Soarele o produce. Laînceputulrundei de jocfiecareSoareîncepecunumărdiferitde zile, în funcţie de vitezaauniversului. În fiecareziajocului o zi scadedinzileleSoareluişifiecarebătăliescadecu 10zileSoarele. CândzileleSoarelui ajung la 0nu maiacordanici un cristal(valoarea de zilelamomentul cand este trimis atacul laSoare). Cândmaimult de50% dinsoridin universating0 zile, totiSoridinunivers vor fi reporniti, adicăzileleşienergiape care le producsuntaceleaşicalaînceputulrundei de joc:

 • Într-un UniversClassicSoareleîncepecu225-355de zile;

 • Într-un UniversRapidSoareleîncepecu 60până la 100 zile;

 • Într-Univers Ultra Rapid Soareleîncepecu 50 până la70 de zile.

 • Energia-aratăcantitatea deenergie(în procente) pe care Soarele o produce. Reţineţicăacest lucrunuafecteazăEnergia produsădinCentralaNucleară/ Bot Uraniu/ Absorbator deUraniu. Cantitatea deenergieprodusădepindedezileleSoareluişide vitezaUniversului. Pentrua vedeacantitatea deenergie pe care o produceunSoare pune- ti mouse-ulpesteSoare, laecranulSistem.

Energie

Univers Clasic

Univers Rapid

Univers Ultra Rapid

100%

200 zile sau mai multe

100 zile

70 zile

50%

100 zile

50 zile

35 zile

25%

50 zile sau mai putin

25 zile sau mai putin

18 zile sau mai putin

Reţineţică , cantitatea de energie produsăscadetreptatşiîn zilelemenţionate mai susşiprocentelesunt datepentruclarificare.

Reţineţicăindiferent devitezaaUniversului, energieminima pe care un Soare opoateproduceeste de25%.

Pe langafaptul ca Soareleesteosursădeenergie, este deasemeneasursadeCristale pe care fiecareAlianţatrebuie să le colecteze, în drumul lor spreconstrucţia Portii Stelare Supreme . Cristalelepotfiadunatede cătreo alianţă, după un atac cu succes asupra Soareluiatactrimisdepe o planetăEchipa. Atunci cândSoarele este atacat dobândeştecâtevacaracteristicicaredepindmai multdacăSoareleare suport sau nu. Soareleare propria sa viaţă, si propriile stiinte de atac , dareleseactiveazădoaratunci cândSoarele este atacat:

 • Viata-daunele la care Soarelepoaterezistaînainte dea fiînvins;

 • Atac-valoareadaunelorfacute de Soare;

 • Ştiinţe-se adaugabonusurilaViataSoareluişi la Atac.

Fara Suport

Cu Suport

Viata

Zile Ramase * 1 000 000

(Zile Ramase / coef) * 1 000 000

Attack

Zile Ramase * 3 000

(Zile Ramase / coef) * 3 000

Stiinte

- Defensiva Navei - level 10

 • Stiinta Laser - level 12

 • Stiinta Ionului - level 9

 • Stiinta Plasmei - level 6

 • Scut ușor - nivelul 10Scut mediu -nivelul 10Scut greu - nivelul 10

 • Atac in forta - level 0

 • Defensiva Prompta - level 0

 • Daune Critice - level 0

Media Nivelurilor de Stiinta al tuturor participantilor

Coeficientul care afectează caracteristicile de lupta ale Soarelui depinde de populaţia suportului Soarelui:

Coef = Populatia suportului / 25 112

Reţineţi că,coeficientminimeste1,adicănupoatefimaimic de 1indiferentde număruldepopulaţia al suportului.ReţineţicăSoareleareoarmălaserşio armurăusoaracare obţinbonusuride laştiinţăcu laserşi respectivScut ușor, respectiv.Atunci cândataculSoareluieste cu succesşiSoare esteînvins, există oşansăde 75%pentrupentru ca soarele sa ofereAlianţeiatacatoareunCristal pe carenu il au.

Înapoi sus