Ozon

Ozonearedouăfuncţii, în cazul în carecantitateadeozonpeo planetaesteredusăcreşteproducţiadeenergiepeaceaplaneta, dardaca valoarea saajunge laniveluricaresuntcritice, întreaga planetăesteblocat.Fiecareplanetaare15000de puncteozon ca plecare, care suntreduseîn fiecarezi. Fiecarenivelalfiecăreiclădiride ozonreducecu 10punctepe zi ozonul.Reţineţicăozonulnuafecteazăînnici un fel oplanetaEchipa.

Energy Production Bonus

Lipsa deOzonoferăunbonus producţiei de energie, deoarececuozonmai puţin, mai multalumina a soareluiajunge la Planeta(reţineţi căacestbonusnuseaplică pentruenergiaprodusădinCentralanucleară/ Bot Uraniu/ Absorbator Uraniu). Mai josesteuntabel ce afişeazănivelurilede ozonşibonusurilerespective de Energie:

Ozon

Bonus

15 000 - 10 001

0%

10 000 - 7 001

10%

7 000 - 5 001

25%

5 000 - 3 501

40%

3 500 - 2 501

55%

2 500 - 1 501

70%

1 500 - 751

85%

750 - 0

100%

Blocarea Planetei

Nivelurileinferioaredeozoncresccantitatea deenergieprodusa,dardacă nivelul de ozonscadesub100,Planetaesteinutilizabilapână cândproblemaesterezolvată.

Moduri de a castiga ozon:

  • Cumparand ozon prin optiunea Premium;

  • Cercetarea stiintei Ecologie-fiecareniveldeEcologiecreşteproducţia zilnică deozoncu250;

  • Distrugereanivel(e) a unei(unor)construcţii -de fapt,acesta nu este uncâştig deOzon , darreducecantitateadeozonpierduta zi de zi.

Înapoi sus