Ozon tabakası

Ozonun, iki durumu vardır; Birincisi, Ozon azaldıkça gezegendeki Enerji üretimide azalır. İkincisi, Ozon kritik düzeyde azalırsa gezegen kilitlenir .

Her Gezegenin 15.000 Ozon tabakası bulunur. Bastığımız her bina seviyesi ozon tabakasından 10 eksiltir.

NOT: Ozon tabakasındaki artış yada azalış İttifak Gezegenini etkilemez.

Enerji Üretim Bonusu

Ozon tabakasının gezegene enerji katkısının nedeni gelen güneş ışınlarını daha rahat gezegene yansıtmasındandır. Azaldıkça bu özelliğini yitirir. (Not: Nükleer enerji santralleri bu durumdan etkilenmez.). Ozon seviyeleri ve kazandırdıkları aşağıdaki tablodadır:

Ozon tabakasıBonus
15 000 - 10 001%0
10 000 - 7 001%10
7 000 - 5 001%25
5 000 - 3 501%40
3 500 - 2 501%55
2 500 - 1 501%70
1 500 - 751%85
750 - 0%100

Gezegen kilitlenmesi

Ozon tabakasının daha aşağı düzeylere (100 ve altı) inmesi sonucunda kirlilik artacaktır. Buda gezegenin kilitlenmesine neden olur.

Ozon kazanmanın yolları:

  • Premium seçenekle Ozon tabakası satın almak;
  • Ekoloji Araştırması — Ekolojinin her seviyesi, ozon üretimini hergün 250 arttırır;
  • Bazı binaların seviyelerini düşürmek — Binaların her seviyesi 10 ozon düşürür demiştik. Seviyeleri azaldıkça kullanılan ozonda azalacak ve kirliliği önleyecektir.

Başa geri dön